Thế giới mạng xã hội luôn đầy rẫy những nguy hiểm rình rập.